50 LAT
ZESPOŁU SZŁÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
w SIEDLCACH


Podziękowanie
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach

Wywiad TV WSCHÓD
z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
Krzysztofem Grzegorczukiem

fotoreportaż o zjeździe absolwentów

fotoreportaż o Święcie Szkoły

TV WSCHÓD o zjeździe absolwentów i nauczycieli

podlasie24 o jubileuszu

Gratulacje i podziękowania

Patronat honorowy: Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce

Sponsorzy i przyjaciele szkoły:

Patronat medialny: