INTEGRACJA
więcej o integracji
oraz materiały archiwalne
Święty Walenty w ZOL-u
Święty Walenty zawitał do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Siedlcach w tym roku o tydzień wcześniej. Jego wysłannikami byli nasi uczniowie - wolontariusze (z kl. 2li, 2lb, 2bk, 2th, 3ts, 1bc, 1tp), którzy wykonali dla pensjonariuszy przepiękne utwory muzyczne oraz wyrecytowali strofy o tematyce miłosnej autorstwa K.I.Gałczyńskiego, H.Poświatowskiej, W.Broniewskiego i innych wspaniałych poetów. Młodzież wręczyła podopiecznym ZOL-u i jego pracownikom własnoręcznie wykonane walentynki, a także specjalnie upieczone z tej okazji, przez naszych uzdolnionych uczniów z kl. 2 tgk i 1 bc, słodkości. Uczniów wspierały panie: A.Czarnocka, A.Grzesiuk, K.Olszewska, E.Solimowska, E.Jasińska-Gnat.
Jak zawsze wizyta naszych uczniów w ZOL-u (w ramach akcji Pola Nadziei) spotkała się z życzliwością i wdzięcznością. My również dziękujemy pensjonariuszom oraz pracownikom Zakładu za okazaną sympatię.

fotoreportaż

Pola Nadziei
101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to tylko pretekst, którym posłużyli się nasi uczniowie- wolontariusze z kl. 4 tk, 2 li, 2 lb, 1 th, 1 bm oraz nauczyciele, by po raz kolejny spotkać się z pensjonariuszami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Siedlcach. Młodzież przygotowała program artystyczny dotyczący tego radosnego dla każdego Polaka wydarzenia i wspólnie z pacjentami odśpiewała najbardziej znane patriotyczne piosenki. W akcję „Pola Nadziei” zaangażowali się także uczniowie z klasy 2 bc przygotowując przepiękne (i bardzo smaczne!) ciasteczka w kształcie biało-czerwonych serduszek, a jedna z uczennic przekazała namalowany przez siebie obraz pt. „Wolność”.

fotoreportaż

Piknik integracyjny 2019
Rekreacyjnie i sportowo spędzili czas uczniowie klas pierwszych (1 bm, 1 bc, 1 be, 1 bmp, 1lb, 1 li, 1 lpp, 1 lwp) oraz drugich (2lb i 2 li) wraz z wychowawcami i pedagogami podczas pikniku integracyjnego 25 września 2019 r. w „Krainie Przygód” w Iganiach Starych. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i odkrycia talentów w różnych dyscyplinach sportowych: wspinaczce, zjeździe na linie, łucznictwie, jeździe kładem, minigolfie itd. Wspólnie przeżyte chwile pozwoliły uczniom i pedagogom poznać się lepiej, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i swoich zainteresowaniach, na co podczas lekcji zwykle nie ma czasu i możliwości.

fotoreportaż

Kolędowanie w „Domu nad Stawami” i Hospicjum
Z wesołą piosenką, muzyką i tańcem zawędrowali nasi uczniowie- wolontariusze z klasy: 3tk, 1li, 1lb i 1bk 23 stycznia 2019 r. do Domu nad Stawami oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Siedlcach. Młodzież przygotowywała od kilku tygodni dla pensjonariuszy jasełka i koncert kolęd. Wspólne wykonanie najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych naszych uczniów z osobami przebywającymi w tych placówkach to już kilkuletnia tradycja w ramach akcji Pola Nadziei. Kolędowanie w Zol-u i „Domu nad Stawami” jest zawsze dużym przeżyciem zarówno dla młodzieży, jak i dla osób chorych.

fotoreportaż

Jubileusz kształcenia integracyjnego
„Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości” motto zaczerpnięte z twórczości ks. Jana Twardowskiego przyświecało jubileuszowi 15- lecia kształcenia integracyjnego w ZSP nr 3 w Siedlcach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z naszą szkołą. Powołanie do istnienia w 2003 r. klas integracyjnych umożliwiło uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych kształcenie się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Obecnie mamy 13 klas integracyjnych, w których uczy się 53 uczniów posiadających orzeczenie. Jednak nie można zapominać, że szkoła to nie tylko nauka, sprawdziany... to także miejsce zawierania znajomości i przyjaźni, rozwijania zainteresowań, odkrywania ukrytych talentów, o czym mogliśmy się przekonać oglądając spektakl w wykonaniu naszej młodzieży. Część artystyczna (oraz tekst finałowej piosenki) specjalnie stworzona została przez uczniów i nauczycieli wspomagających z okazji tego jubileuszu.

fotoreportaż

www.tygodniksiedlecki.com

Hip-hop integracyjny